Výstava Tady jsem doma

Výstava Tady jsem doma vznikla v roce 2016 na základě společné idey Komunitního střediska Kontakt Liberec a jeho zřizovatele, rezortu školství a sociálních věcí statutárního města Liberec. Dalšími partnery projektu se staly Krajská vědecká knihovna a Liberecký kraj. Výsledkem spolupráce je 15 velkoformátových fotografií a medailonů významných osobností komunit, žijících na území Libereckého kraje. Své zastoupení tu našli Romové, Vietnamci, Rusové, Němci, Francouzi, Syřané, Řekové, Indové, Arméni, Japonci a také zástupce s původem v Burkině Faso. Smyslem výstavy je odbourávat stereotypy majoritní společnosti, předcházet xenofobii a ukázat, že příslušníci menšin jsou u nás také doma.

Autorem fotografií je známý liberecký fotograf původem ze Sýrie Ibrahim al Sulaiman, dále Milan Bejbl a Jiří Princ, texty medailonů připravila Martina Petrášková. Výstava Tady jsem doma měla premiéru 22. listopadu 2016 v prostorách Nového magistrátu (zpráva zde), následně postupně prošla Krajským úřadem Libereckého kraje - únor 2017 (zpráva zde), Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci - březen 2017 (zpráva zde), Centrem na podporu integrace cizinců - duben 2017 (zpráva zde), IQ Landií - červen 2017 (zpráva zde) a OC Plaza - prázdniny 2017 (zpráva zde).