O projektu Tady jsem doma

Projekt Tady jsem doma vznikl v Liberci v roce 2016 na podporu tolerance k národnostním menšinám a etnikům a předcházení předsudkům a xenofobii. V listopadu téhož roku společně uspořádaly Komunitní středisko Kontakt a jeho zřizovatel, statutární město Liberec, první výstavu velkoformátových fotografií Tady jsem doma s medailony významných zástupců komunit z Libereckého kraje. Na tuto aktivitu pak navázalo stejnojmenné Provolání proti xenofobii a šíření strachu z odlišnosti, které bylo v Liberci zveřejněno dne 31. srpna 2017 a podepsalo je 15 signatářů, spjatých s městem a okolím.